zdrowycavalier@gmail.com

Badania krwi

Created with Sketch.

Cavaliery posiadają specyficzny obraz krwi. Sprawa jest dość złożona dlatego artykuł zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie podstaw – tego co każdy właściciel cavaliera wiedzieć musi. Weterynarze często nie znają specyfiki rasy i MY musimy tego pilnować, aby nie narażano nas na niepotrzebne wydatki, a naszego psa na zbędne leczenie.  Druga część artykułu przeznaczona będzie dla osób, które chcą wiedzieć więcej, ale nie będzie niezbędna do przeczytania. Wszystkie definicje nazw, których możecie już z biologii nie pamiętać są z boku na rozwijanej liście. Możecie sobie szybko odświeżyć terminologię na bieżąco. 

Morfologia – podstawy

Właściwie na tym obrazku jest już wszystko co MUSICIE wiedzieć, ale troszkę rozwiniemy…

Szacuje się, że ponad połowa wszystkich cavalier king charles spanieli może wykazywać równocześnie dwie przypadłości związane z obrazem krwi. Pierwszą jest wyjątkowo niska ilość płytek krwi, a drugą posiadanie ponadwymiarowych płytek krwi.

Trombocytopenia czyli małopłytkowość – oznacza zbyt małą ilość płytek krwi.

Macrothrombocytopenia – oznacza, że pies ma ponadprzeciętnie duże płytki krwi.

U cavalierów pomimo niskiej liczby płytek krwi i/lub ich ponadprzeciętnej wielkości nie występują żadne objawy zdrowotne. Jednak jak od każdej reguły zdarzają się wyjątki dlatego dobrze posiadać weterynarza, który zna specyfikę rasy, a przede wszystkim wie jak lub gdzie wykonać badanie morfologii krwi u cavaliera.

A gdzie takie badanie krwi wykonać?

Większość komercyjnych laboratoriów stosuje automatyczny system liczenia komórek krwi, który sortuje je na podstawie ich wielkości i objętości, a ponieważ niektóre płytki krwi u cavalierów są tak duże, zautomatyzowane liczniki mogą nie rozpoznać ich jako płytek krwi i przydzielić na podstawie wielkości np. do erytrocytów. W takim badaniu automatycznym wynik będzie przekłamany i niemiarodajny – u cavaliera może zostać zdiagnozowana choroba, której realnie nie ma np. stan zapalny organizmu. Największe laboratoria diagnostyczne przyznają, że u cavalierów miarodajny jest tylko i wyłącznie rozmaz tzw. ręczny, czyli liczenie komórek przez człowieka. Ponadto, ponieważ duże płytki krwi są bardzo kruche należy pobierać krew bardzo ostrożne – najlepiej z żyły szyjnej przy użyciu igły o dużej średnicy (raczej nie jest to jednak szeroko praktykowane). Przede wszystkim należy przekazywać próbki krwi do analizy ręcznej w laboratorium, którego personel zna specyfikę rasy i jest w stanie dobrze zliczyć wszystkie składniki krwi.

Powinno to być zatme laboratorium, które zna i bierze pod uwagę specyfikę rasy np. VETLAB.  W obrazie krwi cavaliera można zaobserwować płytki o normalnym rozmiarze, ponadwymiarowe płytki a także zlepki płytek krwi. Przy liczeniu płytek krwi musi pracować doświadczony technik, który zdaje sobie sprawę z występowania tychże anomalii.  Doświadczenie i świadomość technika jest kluczowe  ponieważ nie wszystkie ręczne liczenia płytek krwi są dokładne. Dlatego powtarzamy – bardzo ważne jest dobre laboratorium z doświadczonym zespołem. 

W czerwcu 2018 roku zespół trzech włoskich weterynarzy zbadał rozmaz krwi od 30 psów, aby zliczyć liczbę płytek krwi i określić średnią liczbę płytek krwi u każdego psa. Donosi się, że zmienność oszacowań liczby płytek krwi jest wysoka, zależy od operatora i od obszaru rozmazu krwi. Odkryto, że szacunki płytek krwi przez różnych obserwatorów mogą prowadzić do innej klasyfikacji (trombocytopenicznej lub nie) tego samego psa.

Ponadwymiarowe płytki krwi funkcjonują normalnie, cavaliery zazwyczaj nie wykazują żadnych problemów zdrowotnych związanych z ilością czy wielkością płytek krwi.

W 2008 roku badania w Szwecji wykazały, że istnieje relacja między ilością a wielkością płytek krwi – oznacza to, że mniejsza liczba dużych płytek ma taką samą całkowitą masę jak większa liczba małych płytek. Zatem bilans ogólnej objętości płytek krwi jest taki sam u psa ze standardowym obrazem krwi jak i u cavaliera dotkniętego trombocytopenią i macrothrombocytopenią.

Cavaliery nie powinny mieć wdrażanego żadnego leczenia jeżeli nie występują żadne inne objawy związane z obrazem krwi. Żadne leki podawane profilaktycznie nie są wskazane i mogą wyrządzić jedynie znaczne szkody w organizmie.

Osocze to płynna, niekomórkowa część krwi, która stanowi w przybliżeniu ok. 55%  jej całkowitej objętości. Zawieszone w osoczu składniki komórkowe (płytki krwi, erytrocyty. leukocyty) tworzą pozostałe 45%. 

Płytki krwi (inaczej- krwinki płytkowe, trombocyty, płytki Bizzozera) są strzępkami komórek pozbawionymi jąder komórkowych. Jest to jeden z trzech (obok erytrocytów i leukocytów) elementów morfotycznych krwi. Trombocyty są niezdolne do poruszania się i pełnią bardzo istotną rolę w procesie krzepnięcia krwi. Płytki krwi powstają w szpiku kostnym w wyniku procesu o nazwie trombopoeaza. Trombocyty nie są w pełni funkcjonalnymi komórkami, a ich fragmentami. Nie posiadają na przykład jądra komórkowego. Wyglądem przypominają soczewki i są zwykle najmniejszymi elementami układu krwionośnego.

Płytki krwi pobudzą również do wzrostu tkankę mięśniową i naczynia oraz fibroblasty – komórki tkanki łącznej.

Erytrocyty, czyli czerwone krwinki, to elementy morfotyczne, którym krew zawdzięcza swój charakterystyczny, czerwony kolor. Ich funkcją jest transportowanie tlenu w układzie krwionośnym. 

Leukocyty, potocznie nazywane białymi krwinkami, pełnią w naszym organizmie niezwykle ważną funkcję. Odpowiadają one bowiem między innymi za chronienie naszego organizmu przed działaniem różnorodnych drobnoustrojów czy wirusów.
Układ odpornościowy, którego ważną częścią są leukocyty, jest odpowiedzialny za chronienie naszego organizmu przed substancjami oraz zarazkami, które w jakikolwiek sposób mogą mu zagrażać. Głównym zadaniem leukocytów jest natomiast wyszukiwanie wszelkich drobnoustrojów oraz ich skuteczne zwalczanie.

Trombocytopenia czyli małopłytkowość – oznacza zbyt małą ilość płytek krwi.

Macrothrombocytopenia – oznacza, że pies ma ponadprzeciętnie duże płytki krwi.

Morfologia  to badanie krwi, które obejmuje m.in. liczbę erytrocytów (krwinek czerwonych), leukocytów (krwinek białych) i ilość płytek krwi w 1 mm3 krwi,

Badanie morfologii krwi z użyciem automatycznego systemu liczenia komórek (przez maszynę) na podstawie ich wielkości i objętości. U cavalierów najczęściej niemiarodajne i dające zafałszowane wyniki.

Badanie morfologii krwi, w którym to człowiek, a nie maszyna liczy płytki krwi.  Podczas takiego badania technik jest w stanie wychwycić wszystkie anomalie i prawidłowo zaklasyfikować wszystkie rodzaje składników komórkowych krwi. 

Morfologia – rozszerzenie

Więcej informacji wkrótce…

 

Dziedziczenie

W 2005 roku badacze australijscy doszli do wniosku, że specyfika krwi u cavalierów jest dziedziczna w sposób autosomalny recesywny, a już w badaniach z 2008 roku (Uniwersytet Auburn, USA) ustalono, że mutacja występująca w parze z macrothrombocytopenią  znajduje się  w genie kodującym β1-tubulinę (TUBB1 gen). To odkrycie pozwala odróżnić  małopłytkowość dziedziczoną od nabytej, a także daje wgląd w wytwarzanie płytek przez megakariocyty (duże komórki szpiku kostnego, które wytwarzają trombocyty czyli płytki krwi), jak również może być pomocne w zrozumieniu wpływu obrazy płytek krwi na zamiany w sercu cavalierów. Od tego czasu opracowany został test DNA pod kątem macrothrombocytopenii. 

Zalecenia co do morfologii 

Czy rozmaz ręczny wystarczy? Jak wykazały badania z czerwca 2018 roku same szacunki płytek krwi nie są wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wiarygodną ocenę masy płytek, i że ich odkrycia powinny zachęcać do ustanowienia standardowych wytycznych do wykonywania wiarygodnych szacunków płytek krwi. 

Badacze zalecają również: 

aby krew była antykoagulowana kwasem EDTA i cytrynianem,

ostrożne pobranie krwi, 

pobranie materiału do badania z żyły szyjnej przy użyciu igły o dużej średnicy.

Obraz krwi, a występowanie innych chorób 

Regularnie pojawiają się teorie, że występowanie u Cavalierów małopłytkowości i/lub macrothrombocytopenii może być związane z pojawianiem się innych chorób genetycznych. Część z tych twierdzeń jest szybko obalana podczas badań, inne nie potwierdzają się , ale powracają jak bumerang. Nauka cały czas się rozwija. Pojawiają się coraz nowsze metody badawcze, naukowcy mają coraz większe budżety. Przytoczymy kilka teorii i badań – również tych, które NIE ZOSTAŁY POTWIERDZONE.  Niektóre wyniki badań wykluczają się nawzajem., jednak warto mieć jak najwięcej informacji i czerpać z nich garściami. 

Badania na ludziach (bo zarówno MVD jak i małopłytkowość czy macrothrombocytopenia występują także u ludzi) wykazały, że MVD może powodować zmniejszenie liczby płytek krwi, a także zwiększenie ich wielkości i agregacji (zlepiania). Zauważono również związek między występowaniem dziedziczonej choroby płytek krwi, a wczesnym występowaniem MVD (styczeń 1998 rok).

W badaniu duńskim z 2003 r. naukowcy odkryli, że cavaliery chore na MVD mają zmniejszoną czynność płytek krwi – wyciągnięto wnioski, że MVD może być przyczyną trombocytopenii i macrothrombocytopenii. Jednak w amerykańskim badaniu z 2002 r. (próba: 42 cavaliery) stwierdzono, że nie było żadnych związków między zmienionym obrazem krwi u cavalierów, a występowaniem MVD. 

W badaniu Amerykańskim z 2004 r. przebadano 69 cavalierów.  Trombocytopenia występowała u 51,43% badanych, a makrotrombocyty występowały u 1/3 próby. 38% cavalierów miało szmery sercowe.  Konkluzją tego badania było to, że należy prowadzić więcej badań mających na celu ustalenie jakiegokolwiek związku między obrazem krwi, a MVD u cavalierów.

DataLekarz/e MiejsceBadnie/ Wnioski
Styczeń 2010 r. Dr. Mark A. Oyama USA (Uniwersytet Pennsylvania)Sugestia powiązania między ponadwymiarowymi płytkami krwi, a znacznie wyższymi stężeniami serotoniny niż u innych ras. Uważa się, że serotonina i transformujący czynnik wzrostu β odgrywają główną rolę w transformacji komórek śródmiąższowych (VIC) w miofibroblasty, co może być ważnym czynnikiem w powstawaniu MVD u cavalierów. 
Kwiecień 2014 r. Drs. S.E. Cremer, A.T. Kristensen, M.J. Reimann, N.B. Eriksen, S.F. Petersen, C.B. Marschner, I. Tarnow,  L.H. Olsen, Dr. Mark A. OyamaDania, USA (Uniwersytet Pennsylvania)Raportowano związek między wysokim poziomem wiązań serotoniny i dużą aktywnością płytek krwi (Aktywność płytek mierzona jest ilościowo jako czas do całkowitego zamknięcia mikrootworów membrany i ustania przepływu krwi (tzw. czas zamknięcia – CT). Krótsze CT oznaczają wyższy stopień aktywności płytek, z kolei wydłużone CT wskazują na ich mniejszą aktywność), a Chorobą zastawki mitralnej i ponadwymiarowym rozmiarem płytek u cavalierów. Zbadano 61 cavalierów – psy z umiarkowanie ciężkim i ciężkim MVD mają tendencję do wyższego poziomu aktywności płytek, a wysoki poziom wiązań serotoniny był silnie związany z ponadwymiarowymi płytkami krwi. Zalecono dalsze badania nad specyfiką i znaczeniem serotoniny u rasy.
Lipiec 2014 r. j.w j.w Stwierdzono, że serotonina w płytkach krwi była podwyższona w stosunku do innych ras, a objętości lewej komory i tkanki płata zastawki mitralnej, u zmarłych cavalierów,  były podniesione w stosunku do psów, które zmarły bez choroby serca.
Czerwiec 2015 r. j.w j.w Badano 62 cavaliery ( 15 zdrowych, 18 z łagodnym MVD, 19 z umiarkowanym do ciężkiego MVD i 10 z zastoinową niewydolnością serca)
Szukano:
a) związku między stężeniem serotoniny w płytkach krwi a MVD
b) związku między aktywnością płytek krwi a MVD.
Nie znaleziono żadnych powiązań u żadnej z 4 kategorii cavalierów.
Zauważono jednak, że psy z małopłytkowością miały znacznie niższe stężenia serotoniny w surowicy niż psy bez.
Kwiecień 2016 r.  SzwecjaPróba: 50 cavalierów. Wnioski: postępujące MVD w połączeniu z ponadwymiarowością plytek krwi, wiekiem okazały się związane z bardziej akytwną hemostazą co „MOŻE” mieć wpływ na pogłębienie się MVD u cavalierów. 
Sierpień 2016 r.  Australia Próba: 89 cavalierów. Badanie płytek krwi pod kątem MVD (MPC,PCDW, CT).  Wnioski: MVD ma wpływ na czynnik CT co jest oznaką dysfunkcji płytek, jednak aktywność płytek krwi w oparciu o czynniki MPC i PCDW „nie była cechą przewlekłego MVD” 
Maj 2018 r. Linda TongAustralia 

wpływie ciężkości MVD na czynność płytek krwi i aktywację w CKCS. Linda Tong W tegorocznej pracy magisterskiej, australijska specjalistka chorób wewnętrznych Linda Tong (po prawej) donosi o badaniu płytek krwi w 89 cavalier spanielach King Charles i 39-osobowej grupie kontrolnej, aby zbadać związki pomiędzy markerami zastawki mitralnej stopnia B1 i B2 choroba (MVD) i funkcja lub aktywacja płytek krwi. W ramach swoich badań zbadała 89 CKCS, aby określić częstość MVD u psów. Znalazła co najmniej minimalną niedomykalność mitralną za pomocą echokardiografii u 86 z 89 psów (97%) i szmer MVD z wykorzystaniem osłuchiwania u 47% kawalerów w wieku 6 lat lub mniej. Stwierdziła:

„W obecnym badaniu znaczący wpływ wielkości strumienia zwrotnego zastawki mitralnej na czas zamknięcia był zgodny z dysfunkcją płytek, jednak aktywacja płytek krwi, określona przez stężenie MPC [średnie stężenie składnika płytkowego] i PCDW [szerokość dystrybucji składnika płytkowego], nie była istotna. cecha podklinicznego CVHD [MVD] w CKCS. „

Czerwiec 2018 r. Dr Saverio Paltrinieri Włochy Włoscy naukowcy odkryli, że szacunki płytek krwi z rozmazów krwi są zbyt nieprecyzyjne, aby mogły być wiarygodne. Dr Saverio Paltrinieri W artykule z czerwca 2018 r. Zespół włoskich trzech weterynarzy, pod przewodnictwem patologa z certyfikatem zarządu (Saverio Paltrinieri [prawy], Veronica Paciletti, Jari Zambarbieri), zbadał rozmaz krwi od 30 psów, aby zliczyć liczbę płytek krwi i określić liczbę płytek krwi. średnia liczba płytek krwi u każdego psa. Donosi się, że zmienność oszacowań liczby płytek krwi jest wysoka, zależy od operatora i zależy od obszaru rozmazu krwi. Odkryli, że szacunki płytek krwi przez różnych obserwatorów mogą prowadzić do innej klasyfikacji (trombocytopenicznej lub nie) tego samego psa. Doszli do wniosku, że same szacunki płytek krwi nie są wystarczająco precyzyjne, aby umożliwić wiarygodną ocenę masy płytek, i że ich odkrycia powinny zachęcać do ustanowienia standardowych wytycznych do wykonywania wiarygodnych szacunków płytek krwi.
Wrzesień 2018 r. Siddharth Sudunagunta i Jo Dukes-McEwanUK 

Wrzesień 2018: brytyjscy kardiolodzy nie znajdują związku między makroplateletami a nadciśnieniem płucnym. W streszczeniu z kwietnia 2018 r. Brytyjscy kardiolodzy Siddharth Sudunagunta i Jo Dukes-McEwan (z lewej) zgłaszają dr. Jo Dukes-McEeanstudy z 94 spanieli King Charles sprowadzonych przez MVD i 93 niezwiązanych z MVD sond CKCS, aby ustalić, czy cavalierki są bardziej prawdopodobne w celu opracowania nadciśnienia płucnego (PH) z powodu choroby zastawki mitralnej, a także ustalenia, czy istnieje jakikolwiek związek między nadwymiarowymi płytkami krwi (makroplateletkami) CKCS i PH. Wszystkie psy miały powiększone serca dzięki MVD. 57 z 94 cavalierów było w zastoinowej niewydolności serca (CHF) w porównaniu do 45 z nie-CKCS. 71 kawalerów miało PH, w porównaniu do 52 z nie-CKCS. Znaleźli:

• PH wiązało się z większym prawdopodobieństwem CHF i zgonu (zgon związany z sercem i zgon z jakiejkolwiek przyczyny).
• CKCS były bardziej narażone na śmierć sercową niż nie-CKCS.
• Macroplatelets nie były związane z rozwojem PH.
• CKCS były bardziej prawdopodobne niż CKCS w rozwoju PH z powodu MVD.