Microphthalmia (microphthalmos, po polsku zwane „małooczem”) jest dziedziczną wadą, która jest obecna wśród rasy. Jedno lub oboje oczu są mniejsze niż normalnie co powoduje ograniczenie pola widzenia, a nawet ślepotę.  Nie istnieje leczenie dla tej choroby. Choroba jest stosunkowo rzadka u cavalier king charles spanieli – występuje u wielu ras oraz ludzi. 


Krótko i dosadnie:

Dla przyszłych właścicieli:

Wymagać od hodowców corocznych badań oczu rodziców szczenięcia – przedstawione badanie od lekarza okulisty nie może być starsze niż 1 rok. Wykaz chorób i wzory wyników badania oczu – tutaj.

Dla hodowców:

Należy co roku badać oczy psów hodowlanych u lekarza okulisty. Psy cierpiące na małoocze oraz ich rodzice i rodzeństwo powinni być niezwłocznie odsunięci od hodowli.


Źródło:

CavalierHealth