Kennel Club i British Small Animal Veterinary Association Scientific Committee wraz z Animal Health Trust połączyły w 2004 roku siły aby przeprowadzić ogólnokrajowe badanie (w formie ankiet) warunków zdrowotnych psów. Kwestionariusze rozsyłane były do właścicieli przez kluby ras. Wyniki badań dla poszczególnych ras i ogólne dostępne tutaj.

Dane odnośnie śmiertelności: 

Średni wiek w chwili śmierci – 11 lat i 5 miesięcy. (minimalny odnotowany wiek- 2 miesiące, maksymalny 18 lat i 6 miesięcy). Uzyskano dane na temat śmierci grupy 682 cavalier king charles spanieli.

  przyczyny śmierci

Dane zachorowalności:

Zgłoszono 1242 żywe psy, których mediana wieku wynosiła 5 lat i 2 miesiące (min. wiek 1 miesiąc, maks. wiek 17 lat). Informacje odnośnie stanu zdrowia opracowano na podstawie 1253 żywych cavalierów z których 750 (60%) było zdrowe, a 503 (40%) miało co najmniej 1 zgłoszony problem zdrowotny.

Mediana wieku wszystkich zdrowych cavalierów (750 sztuk) wyniosła 3 lata i 6 miesięcy (min. 1 miesiąc, maks. 15 lat i 8 miesięcy).

Mediana wieku dla diagnozy choroby wyniosła 5 lat (min. 1 miesiąc, maks. 14 lat i 1 miesiąc).

wiekhistogramwiek diagnozy

choroby schorzenia CKCS

Źródło:

Report from the Kennel Club/ British Small Animal Veterinary Association Scientific Committee